logo

Contact Bulk Uploads & Advance Broadcast

Sekiranya anda ada contact list yang besar, anda boleh menggunakan fungsi bulk upload dalam format Excel.
💡
Pastikan file anda mempunyai maksima 1,000 contacts sahaja per upload untuk mengelakkan gangguan pada proses upload tersebut.
Sekiranya anda ingin menghantar “personalize” broadcast dengan memasukkan nama customer, tracking number, alamat emel, etc, anda boleh upload contact sekali dengan column-column tambahan tersebut seperti di bawah.
Contohnya seperti di bawah:
Image without caption
Anda boleh panggil data tersebut dalam mesej broadcast menggunakan format %ColumnName%.
Jika merujuk pada gambar contoh di atas, cara untuk panggil setiap column adalah seperti di bawah.
Name
%Name%
Product
%Product%
Tracking Number
%Tracking Number%
Ini contoh text untuk broadcast tersebut:
Hai %Name%, Tempahan anda untuk %Product% sudah dihantar. Ini tracking number untuk tempahan anda: %Tracking Number%. Terima kasih!
Selepas broadcast dihantar, anda boleh generate broadcast report untuk menyemak nombor mana yang gagal dihantar dan nombor mana yang berjaya.
Untuk panduan lebih terperinci, boleh tonton video di bawah.

Update 26/10/2022

Untuk bulk upload contact menggunakan file Excel, sila rujuk video di bawah.
Atau rujuk gambar di bawah.
Image without caption
Image without caption